Miniszteri elismerő olklevél Mlakár Péter kollégánknak 2018.03.23. 13:59

2018. március 21-én Nagykanizsán, a Medgyasszay-házban Fazekas Sándor földművelésügyi miniszter az Erdők Világnapja alkalmából rendezett Pro Silva Hungariae kitüntetési ünnepségen 29 szakember számára adott át szakmai elismeréseket. Mlakár Péter, a Bükki Nemzeti Park Igazgatóság természetvédelmi területfelügyelője kitüntetésben részesült az erdő, mint komplex életközösség megőrzése érdekében végzett munkája, a fokozottan védett fajok monitorozása, a természetvédők és a vadgazdálkodók jó együttműködésének biztosítása, az erdőtervezést segítő tevékenysége elismeréseként.

Fotó: Krasznai-Nehrebeczky Mária/FM

Mlakár Péter a Bükki Nemzeti Park Igazgatóság természetvédelmi őreként immár 35 éve végez ugyanabban, a Bükk szívében lévő őrkerületben kiemelkedő természetvédelmi tevékenységet az erdő mint komplex életközösség megőrzése terén. Ennek keretében mind a nem igazgatósági vagyonkezelésben lévő erdőterületek természetvédelmi szempontú erdőtervezésében, mind a természetvédelmi érdekek képviseletében magas színvonalon vesz részt.

Az erdő, mint életközösség védelme érdekében tett munkájához szorosan hozzátartozik az erdei fajok védelmének terepi megalapozása, megtervezése és kivitelezése (felmérések, adatgyűjtés, fajmegőrzési tevékenység többek között fokozottan védett fajok megőrzése érdekében, mint például a fehérhátú fakopáncs és az alpesi gőte), melyek közül néhányat a klímaváltozás által kiemelten veszélyeztetettként is nyilvántartanak (kétéltűfajok). Kiemelkedő módon részt vesz a nemzeti park területén megjelenő, az egézséges erdei életközösségekhez szervesen hozzátartozó nagyragadozó-fajok monitorozásához (hiúz szőrcsapdás adatgyűjtés, farkas-hiúz kameracsapdás adatgyűjtések) és védelméhez. Aktívan részt vesz az erdők, illetve azokkal szoros kapcsolatban lévő rétek orchideafajainak felmérésében.

Erdővédelmi tevékenységében nem felejthetjük el az őrkerületében végzett hatósági munkavégzést, a társhatóságokkal, sokszor rendőrséggel közös vezényelt szolgálatokat.

A BNPI erdei iskola programjainak, valamint túraprogramjainak részeként rendszeresen népszerű szakvezetéseket tart, melyekben az erdő mint komplex élőhely bemutatása és az erdővédelem fontosságának hangsúlyozása mindig kiemelt szerepet kap.

Elévülhetetlen érdemei vannak abban, hogy a jórészt az erdőből élő, a nemzeti park területén dolgozó emberek (gazdálkodók, kétkezi munkásemberek) és a természetvédelem közötti látszólag jelentős szakadék minimális legyen, vagy akár el is tűnjék. Érdeklődésének és magas szintű ismereteinek köszönhetően évtizedek óta eredményesen közvetít a természetvédelem és a térség vadgazdálkodói között. Jó kapcsolatot ápol az erdészetekkel. Répáshutai lakosként fokozottan a „természetvédelmi kérdések” kereszttüzében áll, melyet szakmai felkészültségével, toleranciájával, embertársai iránti együttérzésével és magas szintű konfliktuskezelési készségével napról-napra sikeresen kezel.

Szakmai elhivatottsága, munkabírása kiemelkedő, kollegialitása, emberi példamutatása mintaértékű, tevékenységével magas szinten szolgálja a hazai természetvédelem ügyét.

Gratulálunk és további eredményes munkát kívánunk!

Bükki Nemzeti Park Igazgatóság

Kapcsolódó