Hatósági táblák kihelyezése 2021.01.06. 09:28

A koronavírus járvány pozitív hatásainak egyike, hogy mind többen keresik fel hazánk védett területeit olyanok, akik ezt korábban nem tették.

A megnövekedett forgalom új, eddig kevésbé látogatott helyeken is jelentkezett, és sajnos, az illegális tevékenységek száma sem csökkent.

A természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény alapján a védett természeti területet és a Natura 2000 területet a természetvédelmi hatóságnak – a természetvédelmi kezelést ellátó szerv útján – táblával meg kell jelölnie, amellyel fel kell hívnia a figyelmet a védettség tényére, valamint az ebből fakadó főbb korlátozó rendelkezésekre.

A Bükki Nemzeti Park Igazgatóság ennek a kötelezettségének folyamatosan igyekszik megfelelni, valamennyi területet hatósági – és sokszor tájékoztató – táblával jelölve. Sajnos a táblák egy részét szándékosan megrongálják, leverik vagy elviszik, amely cselekedettel az elkövetők a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény 177. § (1) szerint szabálysértést követnek el. A hatósági táblák kisebb része az évek során az időjárás miatt természetes úton elhasználódik és kerül lecserélésre.

A Tarnavidéki Tájvédelmi Körzetben és a térségében fekvő Natura 2000 területen idén ősz végén is több amortizálódott tábla pótlására, továbbá a megnövekedett forgalom által érintett helyszíneken újak kihelyezésére került sor. Reméljük, hogy hatósági tábláink nem csak a szabálytalankodók számára bírnak visszatartó erővel, hanem hosszú évekig segítik a természetbe jó szándékkal látogatók tájékoztatását is!

Óvjuk, védjük együtt hazánk természeti kincseit!

Bartha Csaba

Kapcsolódó