Fülemülesitke fészkelés a Bükkalján 2022.06.30. 09:05

Régóta vártuk már e csinos és kellemes hangú nádiposzátafaj, a fülemülesitke (Acrocephalus melanopogon) felbukkanását a Bükk régióban, ezen belül is elsősorban a Bükkalja mocsári növényzettel legalább részben borított, nagyobb állóvizeinél.

Az előzetes esélylatolgatások alapján a Sályi-tónál tartottuk legvalószínűbbnek e verébtől kisebb, nem különösebben díszes tollazatú, mocsárlakó énekesmadár első észlelését vidékünkön. Ismerve a röviden csak sitkének nevezett madárka élőhellyel szemben támasztott igényét, csak ki kellett várnunk, hogy tiszteletét tegye ennél, az utóbbi évtizedekben az intenzív haltermelés szolgálatában álló tavunknál.

E Sály község alatt található 23 hektáros víztest esetében – legalábbis az utóbbi néhány évben – minden ökológiai feltételel adott volt a sitke megtelepedéséhez. Ezek közül a legfontosabbak: a tó északi végében nagy kiterjedésű, több éve semmilyen „kezelésben” nem részesített, a téli-tavaszi gyújtogatási idényt is szerencsésen átvészelő nádas található. Itt, ez az előző évekről visszamaradt, úgynevezett avas nádas, pontosabban gyékényes nádas – kisebb víztisztásokkal megszakítva – több hektárt borít. A két domináns,társulásalkotó mocsári növény itt a nád (Phragmites australis) és a bodnározó gyékény (Typha latifolia), melyek leginkább elkülönülő nagyobb foltokban fordulnak elő, de helyenként – lényegesen kisebb borításban – jelen van a keskenylevelű gyékény (Typha angustifolia) is.

A vízszint az év nagy részében gyakorlatilag állandó, köszönhetően az eddig még soha el nem apadó vízfolyásnak, a Sályi-pataknak. A tó medre az év nagy részében teljesen feltöltött, csak a késő őszi lehalászást kísérő lecsapolás után, pontosabban az azt követő néhány hetes feltöltési időszakban vízmentes, ill. sekélyvizű. Egyszóval a feltételek, ha nem is ideálisak (hiszen különböző antropogén hatások időnként érvényesülnek), de még éppen megfelelőek a sitke és más itt fészkelő fajok számára. Utóbbiak közül említést érdemel a több párban költő nyári lúd (Anser anser), szürke gém (Ardea cinerea), kis vöcsök (Tachybaptus ruficollis), guvat (Rallus aquaticus), barna rétihéja (Circus aeroginosus), barkóscinege (Panurus biarmicus), de rendszeresen költ a fokozottan védett fajok közül a nagy kócsag (Ardea alba), a vörös gém (Ardea purpurea), a bölömbika (Botaurus stellaris) és a törpegém (Ixobrychus minutus) is. Természetesen nem hiányoznak a fészkelők közül a sitke közeli rokonai, a különböző nádiposzáta (Acrocephalus) fajok sem.

A korábbi évek eredménytelen keresési kísérletei után, 2022-ben végre siker koronázta a sitke bükkaljai kimutatására tett erőfeszítéseinket! Ugyanis ez év április 6-án, a Sályi-tónál, első ízben sikerült e sorok írójának észlelnie egy éneklő hímet, majd ugyanazon helyen, április 15-én a hang tulajdonosát is sikerült megfigyelnie. A faj sorrendben harmadik megfigyelése május 1-jén történt (Balázsi Péter, Bodzás János Sándor, Kárpáti Ildikó). A fülemülesitke a telelőhelyéről korán – általában már márciusban – visszaérkezik és költését is korán kezdi, így az említett, ugyanazon helyen történt észlelések, minden bizonnyal fészkelést is jelentenek. Egyébként a faj kiszűrése a hímek éneke alapján nem okoz nehézséget, mivel van egy jellegzetes rész az általuk előadott ”zenei anyagban”, ami a fülemüle (Luscinia megarchynchos) repertoárjában is megtalálható „hí-hí-hí-hí” kezdőstrófára emlékeztet. Ennek a „fülemülés” dalszakasznak köszönhető, hogy a sitke éneke könnyen felismerhető, ill. más nádiposzáta-fajokétól elkülöníthető. Eme pici hasonlóság a fülemüle és a sitke hímek énekében eredményezte, hogy a sitke hivatalos magyar neve a ’fülemüle’ előtaggal bővült.

Gyűrűzés céljából befogott fülemülesitke Fotó: Fitala Csaba

Ezzel szemben a sitke vizuális megfigyelése természetes élőhelyén nem könnyű, ugyanis madarunk eléggé rejtett életmódot folytat. Előszeretettel bujkál alacsonyan, sokszor csak néhány centiméterre a vízfelszín felett. Ezt tavasszal még csak az avas, szél- vagy hótörte növényzet takarásában, később pedig a felnőtt, „új” nádas sűrűjében teszi.

A fülemülesitke hazánkban is élő törzsalakjának (Acrocephalus melanopogon melanopogon) az elterjedési területe Északnyugat-Afrikától a Mediterráneumon keresztül Ukrajnáig, ill. Nyugat-Törökországig húzódik. Ezek között a viszonylag szűk földrajzi határok között areája nem összefüggő, hanem apró foltokra szakadozott. Hazai elterjedése is – a bevezetőben említett élőhelyigényének megfelelően – foltszerű, nagyobb állóvizeink gyékényes nádasaira, természetes mocsarainkra, egyes nádasodó halastavainkra, holtágainkra korlátozódik. E nádiposzátánk élőhely választásával afféle indikátorfajnak is tekinthető, mely megtelepedésével jelzi a nádasok kedvező ökológiai állapotát, természetességét.

A legfrissebb adatok szerint (Magyarország madáratlasza, 2021) a sitke világállománya és – ezen belül – hazai állománya jelenleg nem veszélyeztetett. Ám mivel e faj az év minden szakában vizes élőhelyekhez kötődik, ezért hosszabb távon e területek fokozódó gazdasági hasznosítása – párosulva a klímaváltozás negatív hatásaival – aggodalomra adhat okot.

A fülemülesitke védett faj, pénzben kifejezett természetvédelmi értéke 50 000 Ft/egyed (fejlődési alak). Hazai állománya a legutóbbi felmérés (2017-2018) adatai alapján 2500-3500 párra tehető (forrás: Magyarország madáratlasza, 2021). Az idei észlelések alapján és a Sályi-tó jelenlegi környezeti viszonyainak ismeretében nem kétséges, hogy a sitkét ez évben a helyi fészkelő fauna tagjának tekinthetjük. Egyes vélekedések szerint ez azért következhetett be, mert a tél, majd a tavasz országosan is rendkívül száraz volt, ennek következtében a kiszáradó alföldi fészkelőhelyek arra „kényszerítették” a faj egyedeit, hogy egyéb, korábban általuk nem lakott nádasokban is megjelenjenek. Ezek után kíváncsian várjuk, hogy az elkövetkezendő években miként alakul a fülemülesitke további sorsa eddigi egyetlen ismert bükkaljai költőhelyén.

Szöveg: Fitala Csaba ny. természetvédelmi területfelügyelő

Kapcsolódó

2022/1. - 7. Visitors from Kiskunság National Park

2022/1. - 7. Visitors from Kiskunság National Park

2022.08.23. 15:48
Besucher aus dem Kiskunság Nationalpark [13.06.2022-19.06.2022]Am Montag, den 13. Juni kamen Lara und Jakob dann mit nach Eger, um ein bisschen was vom Bükk Nationalpark zu sehen. Am ersten Tag bestiegen wir einen kleinen Aussichtspunkt in Szarvaskő und besichtigten das Western Gate Besucherzentrum.Dienstag unternahmen wir eine kleine Wanderung direkt vom Direktorat aus und am Mittwoch zum Tar-kő Aussichtspunkt. Auch für Marie und mich war dies einer der beeindruckendsten Orte, die wir im Bükk gesehen haben. Danach besichtigten wir gemeinsam mit einem Ranger das Plateau und er erklärte uns einiges über die vorkommenden Pflanzen und einen Schmetterling, der weltweit nur in einem sehr kleinen Umkreis auf dem Plateau zu finden ist. Anschließend fuhren wir zu einem sogenannten „Virgin Forest“, einem Wald, der weder von der Forstwirtschaft genutzt werden darf noch von Wanderern betreten. Somit soll der Wald sich ohne jeglichen Einfluss des Menschen entwickeln. Am Donnerstag fand eine Art Evaluation des Observatoriums und umliegender Attraktionen statt. Wir halfen bei der Vor- und Nachbereitung und nahmen an den Führungen teil. Am letzten Tag des Austausches besichtigten wir in Lillafüred die Szent István-Höhle und die Annahöhle. Bei der Szent István-Höhle handelt es sich um eine Tropfsteinhöhle, in der ein bestimmtes Klima herrscht, welches besonders gut für die Gesundheit sein soll. Deshalb ist ein bestimmter Bereich der Höhle für Touristen gesperrt. Hier haben Leute mit verschiedenen Krankheiten die Möglichkeit sich, mit Schlafsack oder Decke, für ca. drei Stunden täglich hinzulegen, um die Heilungsprozesse im Körper zu unterstützen.Nach diesen zwei gemeinsamen Wochen war der Austausch vorbei. In der Zeit konnten wir alle einiges über sowohl den anderen als auch den eigenen Nationalpark lernen.
Tovább olvasom