Természetvédelmi kezelés a Bükk-fennsíkon 2020.11.09. 13:58

Igazgatóságunk a Kelet-bükki Tájegység koordinálásával 2018-ban kezdte meg a Bükki Nemzeti Park fennsíki területei közül a Nagymező, a Kismező és a Sugaró irtásrétjeinek természetvédelmi kezelését.

Ezeknek a páratlan értékekkel ékeskedő területeknek a hasznosítása a megelőző évtizedekben különböző mértékben ugyan, de elmaradt a kívánatos állapothoz szükséges mértéktől. Ezekért a folyamatokért a legeltetés intenzitásának ingadozása, egyes gyomfajok elterjedése, más területrészeken magának a hasznosításnak (kaszálás vagy legeltetés) rendszertelenné válása, néha teljes hiánya tehető felelőssé. A helyi viszonyokat ismerők számára aligha túlzó a kifejezés, hogy a 24. órában járunk a beavatkozást illetően.

A Nagymező egyik kezelt töbre Fotó: Mlakár Péter, BNPI

Első lépésként jelentős mennyiségű kézi bozótirtást, gépi szárzúzást kellett végrehajtani a kézi és gépi kaszálással párhuzamosan. A műveleteket folytatva kerülhetett sor a nagyobb, egybefüggő gyepterületek gépi kaszálására. A folyamat része, hogy a beavatkozást folyamatosan finomítva - szakértőink útmutatása alapján - egyes érzékenyebb részeket érintetlenül hagyva végezzük.

Szibériai nőszirom (Iris sibirica) kórója egy visszahagyott foltban Fotó: Mlakár Péter, BNPI

Sikerként könyvelhetjük el a kezelés kapcsán bizonyos rovarfajok, például a szép hegyisáska (Arcyptera fusca), vagy egyes védett növények, mint a sömörös kosbor (Neotinea ustulata) egyedszámának növekedését.

Szép hegyisáskák (Arcyptera fusca) Fotó: Kleszó András, BNPI

Feladat van bőven, lehetőségeink függvényében folytatni szeretnénk a tevékenységet, sőt reményeink szerint bővíteni is tudjuk a "műveletek alá vont" gyepek körét!

Nyitó képet készítette: Mlakár Péter, BNPI

Mlakár Péter
természetvédelmi őr

Kapcsolódó