1868-ban történt... 2020.07.11. 12:36

152 évvel ezelőtt a mai napon, 1868. július 11-én történelmi esemény történt Ipolytarnócon: értékvédelmi okokból elkészült az első védőpince a 19. század első felében feltárt megkövesedett fa felett.

A munkálatokról így számoltak be a korabeli lapok:

"Tarnócz közelében egy nagy fakövület áll, melyet szakembereink „petrificatum giganteum Humbolti“ névre kereszteltek. A vallás- és közoktatásügyi miniszter elrendelte e kövület befedetését, hogy az megóvassék a tudomány s az utókor szamára. Baan Béla birtokos vezetése mellett f. hó 11-én végeztetett be a betetőzés. A 900 mázsányi sulylyal biró, nagyszerű kövület ideiglenesen, mig a minisztérium másként nem intézkedik, Baan Béla földbirtokos felügyelete alatt áll."

A védőpince kialakítására azért volt szükség, mert a környék lakossága előszeretettel hordta szét sírkőnek, fenőkőnek az ősfa darabjait, ezáltal azonban védeni tudták a további károkozástól. A kövesedett fa maradványai ma is eredeti helyükön, eredeti helyzetükben tekinthetőek meg az Ipolytarnóci Ősmaradványok geológiai tanösvény sétája során, az eredeti védőpince bővítésre került, így ma már nagyobb csoportok is megcsodálhatják a 17 millió éves fa matuzsálemet.

A védőpincében ma naponta sokszáz látogató csodálhatja meg a 17 millió éves megkövesedett fát.


Az idézett cikk forrása: Magyarország és a Nagyvilág 1868. július 26. sz.

Kapcsolódó